خونه من tag:http://khunemnatenajoong.mihanblog.com 2020-05-29T03:50:06+01:00 mihanblog.com تولد baby 2015-08-02T20:21:37+01:00 2015-08-02T20:21:37+01:00 tag:http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/70 A10A501 امروز با شکوهترین روز هستیست روزی که آفریدگار تو را به جهان هدیه داد و من میترسم به تو تبریکی بگویم که شایسته تو نباشد به زمین خوش آمدی فرشته ی مهر و زیبایی تولدت مبارک ادامه  

امروز با شکوهترین روز هستیست روزی که آفریدگار تو را به جهان هدیه داد
و من میترسم به تو تبریکی بگویم که شایسته تو نباشد
به زمین خوش آمدی فرشته ی مهر و زیبایی تولدت مبارک

ادامه  

]]>
اومدن پرنس ^^ 2015-08-02T20:07:59+01:00 2015-08-02T20:07:59+01:00 tag:http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/69 A10A501 با تاخیر اومدن پرنس مون و تبریک میگم بسی خوشتیپ و زیبا بازگشتن...  


با تاخیر اومدن پرنس مون و تبریک میگم

بسی خوشتیپ و زیبا بازگشتن...

 dl72_5fsd4azmu17kkku3k05r.jpg
]]>
4 man 2015-07-02T08:35:42+01:00 2015-07-02T08:35:42+01:00 tag:http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/62 A10A501 چهار مین عضو از گروه هم رفت ...بازم عکساش پر از خنده بود...جونگمین مرد روزای سخت ....خیلی زود با شرایط جور میشه...فایتییینگ پارک جونگ مین ...
تبادل لینک اتوماتیک

چهار مین عضو از گروه هم رفت ...

بازم عکساش پر از خنده بود...

جونگمین مرد روزای سخت ....

خیلی زود با شرایط جور میشه...

فایتییینگ پارک جونگ مین ...

]]>
آپدیت کیو 28 jun 2015-06-28T13:53:02+01:00 2015-06-28T13:53:02+01:00 tag:http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/55 A10A501  من عاشقشم خییییلیییی مردی بعد یک هفته بلاخره خندیدم ممنونم کیو جونگ  


من عاشقشم خییییلیییی مردی 
بعد یک هفته بلاخره خندیدم 
ممنونم کیو جونگ

تبادل لینک اتوماتیک

تبادل لینک اتوماتیک
]]>
سالگرد گروهمون مبااااااارک 2015-06-08T15:37:10+01:00 2015-06-08T15:37:10+01:00 tag:http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/50 A10A501 ده ساله شدن دبل اس مباااااااااااااارک ادامه  تبادل لینک اتوماتیک


ده ساله شدن دبل اس مباااااااااااااارک 

تبادل لینک اتوماتیک
ادامه 


]]>
... 2015-06-07T20:16:57+01:00 2015-06-07T20:16:57+01:00 tag:http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/49 A10A501 یاد گرفتم که نپرسمیاد گرفتم که نگمیاد گرفتم که سکوت کنماما یاد نخواهم گرفت دوستت داشتنت را پنهان کنم !
تبادل لینک اتوماتیک

یاد گرفتم که نپرسم

یاد گرفتم که نگم

یاد گرفتم که سکوت کنم

اما یاد نخواهم گرفت دوستت داشتنت را پنهان کنم !

]]>
6 jun 2015-06-05T11:03:51+01:00 2015-06-05T11:03:51+01:00 tag:http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/45 A10A501 تا دوساعت دیگه وارد 6 jun میشیم تو یه سالی که برای هیون گذشت خیییلیییی سخت بوداما این تولد یجور دیگه اس واسش تو پادگانکنار دوستای جدیدزندگی جدیدوتقریبا حال خوبهمین که عکسایی میاد و لاغرتر نشدهبرخلاف موقع رفتنش که یه لبخند نصفه زد عکساش همه لبخند عالی دارنباعث خوشحالیی که وکیییل عالیی داره و همه چی داره به خوبی تموم میشه .تولد امسالش یجور دیگه اس تا چند وقت دیگه یه تولد دیگه داره وقتی که دادگاه به خوبی وبا پیروزی تموم بشهاونجاس که هیون دوباره متولد میشهوبا افتخار برمیگرده تا هم

free

تا دوساعت دیگه وارد 6 jun میشیم

تو یه سالی که برای هیون گذشت خیییلیییی سخت بود

اما این تولد یجور دیگه اس واسش 

تو پادگان
کنار دوستای جدید
زندگی جدید
وتقریبا حال خوب
همین که عکسایی میاد و لاغرتر نشده
برخلاف موقع رفتنش که یه لبخند نصفه زد عکساش همه لبخند عالی دارن

باعث خوشحالیی که وکیییل عالیی داره و همه چی داره به خوبی تموم میشه .
تولد امسالش یجور دیگه اس 
تا چند وقت دیگه یه تولد دیگه داره 
وقتی که دادگاه به خوبی وبا پیروزی تموم بشه
اونجاس که هیون دوباره متولد میشه
وبا افتخار برمیگرده تا همه اونایی که بهش شک کردن از خودشون خجالت بکشن
برمیگرده بگه هنوزم همون هیون جونگ سابق لیدر دابل اس و جیهو سونبه اس
تولدش هزار هزار مبارک 
ازش ممنونم که بدنیا اومد و حال من یکی و خوب کرد ...
ایشالا بازم بهترین باشه و بتونه دابل اس و برگردونه :)

free
]]>
من تا ابد پشت کیم هیون جونگ خواهم بود 2015-06-03T23:56:23+01:00 2015-06-03T23:56:23+01:00 tag:http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/43 A10A501 به ده سالگی دابل اس قسم تمام اونایی که به هیون پشت کردن پشیمون میشنهیون پاک و بی گناهاز تمام تریپل اس و هنسیا نماها متنفرم همچین میگم من عاشق هیون بودم اما الان اون .... و با الفاظ زشت خطابش میکنن قلبم میشکنهپیش کسی این حرفا رو میزنن که ادعا میکنه که طرف حق اما کاملا معلوم خودشم ضد هیونالهی براش بمیرم کی روزای خوب میانکاااش زودتر همه چی ذرس بشه تا همه بفهمن هیون هنوزم همون لیدر خوب دابل اسکاش بفهمنش دانلود فیلم با لینک مستقیم

به ده سالگی دابل اس قسم تمام اونایی که به هیون پشت کردن پشیمون میشن
هیون پاک و بی گناه
از تمام تریپل اس و هنسیا نماها متنفرم 
همچین میگم من عاشق هیون بودم اما الان اون .... و با الفاظ زشت خطابش میکنن قلبم میشکنه
پیش کسی این حرفا رو میزنن که ادعا میکنه که طرف حق اما کاملا معلوم خودشم ضد هیون
الهی براش بمیرم 
کی روزای خوب میان
کاااش زودتر همه چی ذرس بشه تا همه بفهمن هیون هنوزم همون لیدر خوب دابل اس
کاش بفهمنش

دانلود فیلم با لینک مستقیم

]]>
دلتنگی 2015-06-02T21:02:15+01:00 2015-06-02T21:02:15+01:00 tag:http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/41 A10A501 چقدر دوست دارم دوست داشتنت را ! دوست داشتن تـــــویے که ممنوع ترینی براے من چقدر دلم هوایت را دارد ! هواے تـــــویے که حق نفس کشیدن در هوایت را ندارم چقدر آرامش میدهے به من ! تـــــویے که حق آرامش گرفتن از وجودت را ندارم چقدر زیبا نوازش میکنے روحم را ! تـــــویے که حق نوازش روحت را ندارم چقدر خوب است بودنت ! تـــــویے که حق با تو بودن را ندارم ... بیادت و برایت نوشتن زیباست... میخواهمت...میخواهمت...میدانم که نمیدانے...
تبادل لینک

چقدر دوست دارم دوست داشتنت را ! 

دوست داشتن تـــــویے که ممنوع ترینی براے من
 
چقدر دلم هوایت را دارد !
 
هواے تـــــویے که حق نفس کشیدن در هوایت را ندارم 

چقدر آرامش میدهے به من !
 
تـــــویے که حق آرامش گرفتن از وجودت را ندارم
 
چقدر زیبا نوازش میکنے روحم را !
 
تـــــویے که حق نوازش روحت را ندارم 

چقدر خوب است بودنت !
 
تـــــویے که حق با تو بودن را ندارم ... 

بیادت و برایت نوشتن زیباست... 

میخواهمت...میخواهمت...میدانم که نمیدانے...
]]>
-__- 2015-05-10T23:52:21+01:00 2015-05-10T23:52:21+01:00 tag:http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/29 A10A501 دیدن عكست تمام سهم من استاز " تـــو " ان را هم جیره بندی كرده امتا مباداتوقعش زیاد شود دِل اســت دیـــگر ... ممكن است فردا خودت را از من بخواهد

تبادل لینک رایگان


دیدن عكست تمام سهم من است

از " تـــو "

ان را هم جیره بندی كرده ام

تا مبادا

توقعش زیاد شود

دِل اســت دیـــگر ...

ممكن است فردا خودت را از من بخواهد]]>
Happy BirthDay Jung Min 2015-04-02T22:24:05+01:00 2015-04-02T22:24:05+01:00 tag:http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/25 A10A501 روزی که بدنیا اومدی نمیدانستی زمانی خواهد رسید که آرام بخش روح وروان کسی میشوی  که باتودنیا برایش زیباتر استبهانه ارامشم تولدت مبااارکمن به خندهات محتاجم همیییییشه بخند عشق زمینی اما دور ازمنتولدت مبااااااااارک عشقم 
لینک

روزی که بدنیا اومدی نمیدانستی 

زمانی خواهد رسید

 که آرام بخش روح وروان کسی میشوی  

که باتو

دنیا برایش زیباتر است

بهانه ارامشم تولدت مبااارک


لینک

من به خندهات محتاجم همیییییشه بخند عشق زمینی اما دور ازمن

لینک


لینک


تولدت مبااااااااارک عشقم 
]]>
تولدت مباااااااارک کیو جونگ 2015-02-24T05:06:10+01:00 2015-02-24T05:06:10+01:00 tag:http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/17 A10A501 تولدت مبارک عشقم امیدوارم مث الان همیشه تو اوج بمونیتولدت تو این روز یه نور امید برا قلبی که الان پر از ناراحتیالکی مثلا من با کیو ایشالله همیشه شاد وخوشحال باشه تولدت مبارک عشقم 
امیدوارم مث الان همیشه تو اوج بمونی
تولدت تو این روز یه نور امید برا قلبی که الان پر از ناراحتی

تبادل لینکتبادل لینک

الکی مثلا من با کیو 


تبادل لینک

ایشالله همیشه شاد وخوشحال باشه

]]>
اگه هزاران سال بگذره ... 2015-02-22T05:00:16+01:00 2015-02-22T05:00:16+01:00 tag:http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/16 A10A501 آهنگ even if a thousand years از البوم جونگ مین که با هیونگ م خونده و تو هر شرایطی گوش کنی بهت آرامش میدههزار سالم که بگذره اگه شرایط پیچیده ، یک قضاوت نادرستاگه بین ما فاصله بندازه ، من باید چیکار کنم؟ اگه اون مارو از هم جدا کنه ، من باید چیکار کنم ؟حتی اگر هزاران سال بگذرهاگه میتونستم ببینمت  اگه میتونستم عاشقت بشم اگه میتونستم بلافاصله بعد از دیدنت تشخیص بدم خیلی خوب میشه حتی بعد از گذشت هزاران سال من امید دارم که هیچی تغییر نمیکنه تا همیشه ، تا ابد حتی اگر ه

تبادل


آهنگ even if a thousand years از البوم جونگ مین 

که با هیونگ م خونده و تو هر شرایطی گوش کنی بهت آرامش میده


هزار سالم که بگذره

اگه شرایط پیچیده ، یک قضاوت نادرست

اگه بین ما فاصله بندازه ، من باید چیکار کنم؟

اگه اون مارو از هم جدا کنه ، من باید چیکار کنم ؟

حتی اگر هزاران سال بگذره

اگه میتونستم ببینمت

 اگه میتونستم عاشقت بشم

اگه میتونستم بلافاصله بعد از دیدنت تشخیص بدم

خیلی خوب میشه

حتی بعد از گذشت هزاران سال

من امید دارم که هیچی تغییر نمیکنه

تا همیشه ، تا ابد

حتی اگر هزاران سال بگذره

در یک زمان نادرست

و یک زمانه ی بی عاطفه

اگه بزاری بری ، چیکار کنم ؟

در یک زمان نادرست و یک زخم کهنه

اگه اون زخم روی تو باقی بمونه من چیکار کنم ؟

من عهد میکنم ، پیمان میبندم

زیر نور سفید ماه

حتی اگر هزار سال بگذره

حتی اگه ما همین الان مجبوریم از هم جدا بشیم

حتی اگه تو باید همین الان بری و ما نتونیم همدیگه رو ببینیم

حتی اگه کور بشم نتونم ببینمت

حتی اگه کر بشم و نتونم صدا تو بشنوم

حتی اگر بمیرم

......

من حالم خوبه

برای اون روزی که دوباره همدیگه رو ببینیم

برای اون زمان که شادی فرا میرسه

من به سمت تو میدوم

عشق ارزشمند من

عزیزترینم و تنها عشق من

تا همیشه ، تا ابد

حتی اگر هزاران سال بگذره

]]>
به خونه من خوش اومدید 2015-01-20T13:48:58+01:00 2015-01-20T13:48:58+01:00 tag:http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/5 A10A501 سلاااااااام من آتنا م تریپل اس سر سخت  n آتیشه  به وبلاگ من خوش اومدیداینجا فقط متنای دلتنگی گاهی م خبری میذارمممنون میشم بهم سر میزنید سلاااااااام 

من آتنا م تریپل اس سر سخت  n آتیشه 
 
به وبلاگ من خوش اومدید

اینجا فقط متنای دلتنگی گاهی م خبری میذارم

ممنون میشم بهم سر میزنید

]]>